Rượu đòng đòng

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Đòng đòng ngâm rượu

Đòng đòng ngâm rượu
Nguồn gốc đòng đòng: Tú Lệ, Yên Bái
Cam kết đòng đòng lúa nếp nương
Giá đòng đòng: 300.000/kg
Giá bình rượu đòng đòng 3 lít: 500.000/bình
Điện thoại/Zalo: 0962082560

300.000